100

Uluslararası Genç İletişimciler Forumu

Hakkında
11
12
ARA
2021

Stratcom Afet İletişim Forumu “Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme

25-26 NİSAN 2023 | CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, ANKARA

Stratcom Afet İletişim Forumu “Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme” kapsamında afet ve kriz zamanlarında politika geliştirme, koordinasyon ve yönetişim bağlamında küresel bir tartışma yaratmak amacıyla disiplinlerarası bir yaklaşımla tüm tarafları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Forum boyunca, acil durumlar için dayanıklı bir iletişim ekosistemi oluşturma, uluslararası işbirliği, afet iletişimi için yenilikçi çözümler, dijital medya, medya etiği, yalan haberlerle mücadele ve veri gazeteciliği gibi birçok konuda dokuz panel ve dört konuşma gerçekleştirilecektir.

STRATCOM

Küresel Katılım Merkezi

Our Latest
Articles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Dictum sollicitudin diam ac lorem cras tellus facilisis ut.

Summit Agenda